ట్రెండింగ్
Epaper    English    தமிழ்

'ప్రియతమా ప్రియతమా' సాంగ్ లిరిక్స్

cinema |  Suryaa Desk  | Published : Sat, Sep 10, 2022, 11:55 AM

ప్రియతమా ప్రియతమా
పలికినది హృదయమే సరిగమ
చిలిపి నీ తలపులో
తెలిసినది వలపులో మధురిమా

చెలి చూపు తాకినా
ఉలకవా పలకవా
వల వేసి వేచి చూస్తున్నా
దొరకనే దొరకవా

ఇష్టమైన సఖుడా
ఇష్టమైన సఖుడా
ఒక్కసారి చూడరా పిల్లడా
చక్కనైన చుక్కారా
చక్కనైన చుక్కారా
నిన్ను కోరుకుందిరా సుందరా

ప్రియతమా ప్రియతమా
పలికినది హృదయమే సరిగమ
చిలిపి నీ తలపులో
తెలిసినది వలపులో మధురిమా

నీ ప్రేమలో ఆరాధనై
నె నిండుగా మునిగాకా
నీకోసమే రాసానుగా
నా కళ్ళతో ప్రియలేఖ

చేరునో చేరాదో
తెలియదు ఆ కానుకా
ఆశనే వీడక
వెనక పడెను మనసుపడిన మనసెయ్

ఇష్టమైన సఖుడా
ఇష్టమైన సఖుడా
ఒక్కసారి చూడరా పిల్లడా

ఉన్నానిలా ఉంటానిలా
నీ నీడగా కడదాకా
కన్నీటిలో కార్తీకపూ
దీపాన్నిరా నువ్వులేక

దూరమే భారమై
కదలదు నా జీవితం
నీవు నా చేరువై
నిలిచి మసలు మధుర క్షణములెప్పుడో

ప్రియతమా ప్రియతమా
పలికినది హృదయమే సరిగమ
చిలిపి నీ తలపులో
తెలిసినది వలపులో మధురిమా

చెలి చూపు తాకినా
ఉలకవా పలకవా
వాలా వేసి వేచి చూస్తున్నా
దొరకనే దొరకవా

ఇష్టమైన సఖుడా
ఇష్టమైన సఖుడా
ఒక్కసారి చూడరా పిల్లడా
చక్కనైన చుక్కరా
చక్కనైన చుక్కరా
నిన్ను కోరుకుందిరా సుందరా


SURYAA NEWS, synonym with professional journalism, started basically to serve the Telugu language readers. And apart from that we have our own e-portal domains viz,. https://www.suryaa.com/ and https://epaper.suryaa.com