ట్రెండింగ్
Epaper    English    தமிழ்

'మగువ మగువ' సాంగ్ లిరిక్స్

cinema |  Suryaa Desk  | Published : Sat, Mar 16, 2024, 10:57 AM

మగువ మగువ లోకానికి తెలుసా నీ విలువా
మగువ మగువ నీ సహనానికి సరిహుద్దులు కలవా

అటు ఇటు అన్నింటా నువ్వే జగమంతా
పరుగులు తీస్తావు ఇంట బయటా
అలుపని రవ్వంత అననే అనవంటా
వెలుగులు పూస్తావు వెళ్లే దారంతా

మగువ మగువ లోకానికి తెలుసా నీ విలువా
మగువ మగువ నీ సహనానికి సరిహుద్దులు కలవా

నీ కాటుకు కనులు విప్పారాకపోతే
ఈ భూమికి తెలవరదుగా
నీ గాజుల చేయి కదలాడకపోతే
ఏ మనుగడ కొనసాగదుగా

ప్రతి వరుసలోను ప్రేమ గ
అల్లుకున్న బంధమా అంతులేని
నీ శ్రమ అంచనాలకందునా
ఆలయాలు కోరని ఆదిశక్తి రూపమా
నీవులేని జగతిలో దీపమే వెలుగునా

నీదగు లాలనలో ప్రియమగు పాలనలో
ప్రతి ఒక మగవాడు పసివాడేగా

ఎందరి పెదవులొల ఏ చిరునవున్న
ఆ సిరి మెరుపులకు మూలం నువ్వేగా

మగువ మగువ లోకానికి తెలుసా నీ విలువా
మగువ మగువ నీ సహనానికి సరిహుద్దులు కలవా


SURYAA NEWS, synonym with professional journalism, started basically to serve the Telugu language readers. And apart from that we have our own e-portal domains viz,. https://www.suryaa.com/ and https://epaper.suryaa.com