ట్రెండింగ్
Epaper    English    தமிழ்

'బహుశా ఓ చంచలా' పాట లిరిక్స్

cinema |  Suryaa Desk  | Published : Fri, Oct 07, 2022, 12:48 PM

పల్లవి:
బహుశా ఓ చంచలా .. ఎగిరే రాయంచలా
తగిలే లే మంచులా .. చూపులో చూపుగా !

అయినా కావచ్చులే .. ఒకటై పోవచ్చులే
ఇలపై ఆకాశమే ఇకపై వాలొచ్చులే .. యే దూరమైనా చేరువై

బహుశా ఓ చంచలా .. ఎగిరే రాయంచలా
తగిలే లే మంచులా .. చూపులో చూపుగా !

చరణం 1:
కనుపాపల్లో నిదురించీ .. కల దాటిందీ తొలి ప్రేమా
తొలి చూపుల్లో చిగురించీ .. మనసిమ్మందీ మన ప్రేమా

కలగన్నానూ .. కవినైనానూ .. నిను చూసీ
నిను చూసాకే .. నిజమైనానూ .. తెర తీసీ

బహుశా ఈ ఆమనీ .. పిలిచిందా రమ్మనీ
ఒకటైతే కమ్మనీ .. పల్లవే పాటగా !

చరణం 2:
అలలై రేగే అనురాగం .. అడిగిందేమో ఒడిచాటూ
ఎపుడూ ఏదో అనుభంధం .. తెలిసిందేమో ఒకమాటూ

మధుమాసాలే మన కోశాలై .. ఇటురానీ
మన ప్రాణాలే శతమానాలై .. జతకానీ

తొలిగా చూసానులే .. చెలిగా మారానులే
కలలే కన్నానులే .. కలిసే ఉన్నానులే
నా నీవులోనే నేనుగా !

బహుశా ఓ చంచలా .. ఎగిరే రాయంచలా
తగిలే లే మంచులా .. చూపులో చూపుగా !


SURYAA NEWS, synonym with professional journalism, started basically to serve the Telugu language readers. And apart from that we have our own e-portal domains viz,. https://www.suryaa.com/ and https://epaper.suryaa.com