ట్రెండింగ్
Epaper    English    தமிழ்

'మేఘం కరిగేనా పిల్లో పెల్లే' సాంగ్ లిరిక్స్

cinema |  Suryaa Desk  | Published : Sun, Oct 02, 2022, 12:12 PM

మేఘం కరిగేనా పిల్లో పెల్లే
వానే కురిసేన పిల్లో పిల్లే
దేహం తడిసేన పిల్లో పిల్లే
జ్వాలే అనిగెనే పిల్లో పిల్లే

కన్నుల్తో పాడితే నెనేమి చెయ్నే
కన్ఫ్యూజన్ అయ్యేనే లో లోపలే
మరలా మరలా నిన్ను కదే
పెరిగే పెరిగే చనువిదే

మనసు మరిచే గతమునే
నీ మేని తగిలితే

హే మరలా మరలా
పెరిగే పెరిగే
మనసు మరిచే
నీ మేని తగిలితే

మేఘం కరిగేనా పిల్లో పెల్లే
వానే కురిసేన పిల్లో పిల్లే

హే నిన్ను కొంచం నన్ను
కొంచం గుండె వింటదె
కొంచం కొంచం
కొట్టుకుంటూ ఆడుకుంటదే

నాలోని బాధలన్ని గాలిలోనే
ఆవిరయి పోయేనే
పాదమెల్లు చోటులన్నీ నా దారులే

ఇన్నాళ్లు మూసి ఉన్న
తలుపులన్నీ
ఒక్కసారి తెరిచేనే
తేలిపొనా పక్షిలాగా ఆ నింగినే

కన్నుల్తో పాడితే నెనేమి చెయ్నే
కన్ఫ్యూజన్ అయ్యేనే లో లోపలే
మరలా మరలా నిన్ను కదే
పెరిగే పెరిగే చనువిదే

మనసు మరిచే గతమునే
నీ మేని తగిలితే

హే మరలా మరలా
పెరిగే పెరిగే
మనసు మరిచే
నీ మేని తగిలితే

మేఘం కరిగేనా పిల్లో పెల్లే
వానే కురిసేన పిల్లో పిల్లే
దేహం తడిసేన
జ్వాలే అనిగెనే...


SURYAA NEWS, synonym with professional journalism, started basically to serve the Telugu language readers. And apart from that we have our own e-portal domains viz,. https://www.suryaa.com/ and https://epaper.suryaa.com