ట్రెండింగ్
Epaper    English    தமிழ்

'ఇటు రావే నా గాజు బొమ్మా' సాంగ్ లిరిక్స్

cinema |  Suryaa Desk  | Published : Sat, Mar 30, 2024, 10:14 AM

ఇటు రావే నా గాజు బొమ్మా
నేనే నాన్నా అమ్మా
ఎద నీకు ఉయ్యాల కొమ్మా
నిన్ను ఊపే చెయ్యే ప్రేమా

వాలిపో ఈ గుండెపైనే
ఆడుకో ఈ గూటిలోనే
దూరం పోబోకుమా

చిన్ని చిన్ని పాదాలని
నేలై నే మోయనా
చిందే క్షణంలో
నువ్వు కిందపడిన
ఉంటావు నా మీదనా

నీ చెంతే రెండు
చెవులుంచి బయలెల్లనా
ఏ మాట నీ నోట మోగించిన
వెనువెంటే వింటానే
రానా నిమిషంలోనా
నే నన్నే వదిలేసైనా

తుళ్ళే తుళ్ళే నీ శ్వాసకి
కాపై నేనుండనా
ఉఛ్వాసనైనా నిశ్వాసనైనా
మేలెంచి పంపించనా

ఏ కాంతులైన అవి నన్ను దాటకనే
ఆ రోజు చేరాలి నీ చూపునే
నీ రెప్పై ఉంటానే
పాప కంటి పాప
నా పాప కంటిపాపా

ఇటు రావే నా గాజు బొమ్మా
నేనే నాన్నా అమ్మా
ఎద నీకు ఉయ్యాల కొమ్మా
నిన్ను ఊపే చెయ్యే ప్రేమా

వాలిపో ఈ గుండెపైనే
ఆడుకో ఈ గూటిలోనే
దూరం పోబోకుమా


SURYAA NEWS, synonym with professional journalism, started basically to serve the Telugu language readers. And apart from that we have our own e-portal domains viz,. https://www.suryaa.com/ and https://epaper.suryaa.com