ట్రెండింగ్
Epaper    English    தமிழ்

'ఓ చెలితారా' సాంగ్ లిరిక్స్

cinema |  Suryaa Desk  | Published : Wed, Mar 27, 2024, 01:24 PM

ఓ చెలితారా
నా మనసారా
మరలా మరలా
మరలా నిను రమ్మని
వెలుగె తెమ్మని
మరోసారి నీతో అంటున్నా

ఓ అనగా అనగా
కలలాగా నిన్ను అనుకోలేను
జతగా కదిలే కథలాగా
నీతో కలిసుంటాను
నీతో కలిసుంటాను

నచ్చి చేరువైనదేదో
ఇట్టేయ్ దూరమైనదే
నాతో ఉందీ లేనిదేదో
నేడే అర్థమైనదే

ఏదో వెలితి ఏదో శూన్యం
నలిగినది హృదయం
కదళధికా సమయం

ఓ చెలితారా

నువ్వే పక్కనున్న పూటా
పాటే పండు వెన్నెలా
తోడై నువ్వు లేని చోటా
నేనో మూగ కోయిలా

నువ్వే నాలో చలనం
ఎదనూయలలూపే పవనం
నువ్వే లేని విరహం
ప్రతి క్షణము నాకో మరణం
రావే చెలియా నీ రాకే కిరణం

ఓ చెలితారా
నా చెలితారా


SURYAA NEWS, synonym with professional journalism, started basically to serve the Telugu language readers. And apart from that we have our own e-portal domains viz,. https://www.suryaa.com/ and https://epaper.suryaa.com