ట్రెండింగ్
Epaper    English    தமிழ்

'చూశాలే కళ్లారా' సాంగ్ లిరిక్స్

cinema |  Suryaa Desk  | Published : Wed, Mar 13, 2024, 12:09 PM

ఈ నెల తడబడే
వరాల వరవడే
ప్రియంగా మొదటి సారి
పిలిచే ప్రేయసే
అదేదో అలజడే
క్షణంలో కనబడే
గాథలు ఒదిలి
పారి పోయే చీకటే
తీరాన్నే వెతికి
కదిలే అలలా
కనులే అలిసేనా
ఎదురై ఇపుడే దొరికేనా

ఎపుడు వెనకే తిరిగే
ఎదకే తెలిసేలా
చెలియే పిలిచేనా

చూశాలే కళ్లారా
వెలుతురువానే నా
హృదయంలోని నువ్
అవుననగానే వచ్చింది ప్రాణమే
నీ తొలకరి చూపే
నా అలజడినాపె
నా ప్రతిధిక నీకే
పోను పోను దారే మారేనా

నా శత్రువే నడుమే
చంపద తరిమే
నా చేతులే తడిమే
గుండెల్లో భూకంపాలేనా
నా రాతే నీవే మార్చేసావే
నా జోడి నీవేలే

చూశాలే కళ్లారా
వెలుతురువానే నా
హృదయంలోని నువ్
అవుననగానే వచ్చింది ప్రాణమే
నీ జాతకుదిరాకే
నా కదలిక మారే
నా వదువికా నివ్వే
ఆ నక్షత్రాల దారే నా పైన

హే తాళాలు తీశాయి కలలే
కౌగిళ్ళలో చేరళిలే
తాలేమో వేచివుంది చూడే
నీ మెళ్ళో చోటడిగే
హే ఇబ్బంది అంటోంది గాలే
దూరేందుకే మా మధ్యనే
అల్లేసుకున్నాయి ప్రాణాలే
ఇష్టాంగా ఈ నాడే

తీరాన్నే వెతికే
కదిలే అలలా
కనులే అలిసేనా
ఎదురై ఇపుడే దొరికేనా
ఎపుడు వెనకే తిరిగే
ఎదకే తెలిసేలా
చెలియే పిలిచేనా

చూశాలే కళ్లారా
వెలుతురువానే నా
హృదయంలోని నువ్
అవుననగానే వచ్చినది ప్రాణమే
నీ జాతకుదిరాకే
నా కదలిక మారె
నా వదువికా నీవే
ఆ నక్షత్రాల దారే నా పైన


SURYAA NEWS, synonym with professional journalism, started basically to serve the Telugu language readers. And apart from that we have our own e-portal domains viz,. https://www.suryaa.com/ and https://epaper.suryaa.com