ట్రెండింగ్
Epaper    English    தமிழ்

'ప్రేమించే ప్రేమవా' సాంగ్ లిరిక్స్

cinema |  Suryaa Desk  | Published : Tue, Mar 12, 2024, 11:32 AM

ప్రేమించే ప్రేమవా
ఊరించే ఊహవా
ప్రేమించే ప్రేమవా
పూవల్లె పుష్పించే
నే నేనా అడిగా నన్ను నేనే
నే నీవే హృదయం అన్నదే
ప్రేమించే నా ప్రేమవా
ఊరించే ఊహవా
ప్రేమించే ప్రేమవా
పూవల్లె పుష్పించే

రంగు రంగోలి
గొరింటే నువ్వు పెట్టే
రంగే పెట్టిన రేఖలు మెరిసి
గాజుల సవ్వడి ఘల్ ఘల్

రంగు రంగోలి
గొరింటే నువ్వు పెట్టే
రంగే పెట్టిన రేఖలు మెరిసి
సుందరి కన్నులు చందనమద్దిన
చల్లని పున్నమి వెన్నెల విందులు

పూవైనే పూస్తున్నా
నీ పరువంగానే పుడతా
మధు మాసపు మాలల
మంటలు రగిలించే ఉసురై

నీవే నా మదిలో అడ
నేనే నే నటనై రాగా
నా నాడుల నీ రక్తం
నడకల్లో నీ శబ్దం ఉందే హో
తోడే దొరకని నాడు
విలవిలలాడే ఒంటరి మీనం

ప్రేమించే నా ప్రేమవా ఊరించే ఊహవా
నే నేనా అడిగా నన్ను నేనే
నే నేనా అడిగా నన్ను నేనే
ప్రేమించే ప్రేమవా ఊరించే ఊహవా

నెల నెల వాడుక అడిగి
నెలవంకల గుడి కడదామా
నా పొదరింటికి వేరే అతిధులు రా తరమా
తుమ్మెద తేనెలు తేలే
నీ మదిలో చోటిస్తావా
నే ఒదిగే ఎదపై ఎవరో నిదురించా తరమా
నీవు సంద్రము చేరె
గల గల పారే నది తెలుసా

ప్రేమించే ప్రేమవా ఊరించే ఊహవా
ప్రేమించే ప్రేమవా పూవల్లె పుష్పించే
నే నేనా అడిగా నన్ను నేనే
నే నీవే హృదయం అన్నదే
ప్రేమించే ప్రేమవా ఊరించే ఊహవా
ప్రేమించే నా ప్రేమవా పూవల్లె పూవల్లె..


SURYAA NEWS, synonym with professional journalism, started basically to serve the Telugu language readers. And apart from that we have our own e-portal domains viz,. https://www.suryaa.com/ and https://epaper.suryaa.com