ట్రెండింగ్
Epaper    English    தமிழ்

'కన్నులు తెరిచే కలగంటామని' సాంగ్ లిరిక్స్

cinema |  Suryaa Desk  | Published : Mon, Sep 26, 2022, 12:38 PM

కన్నులు తెరిచే కలగంటాం అని ప్రేమికులంటుంటే
అయ్యో పాపం పిచ్చేమో అని అనుకున్నాను
కాని ఇప్పుడు మ్మ్...
పగలే వెన్నెల కాస్తుందంటూ ప్రేమికులంటుంటే
హయ్యో పాపం మతిపోయిందని అనుకున్నాను
కాని ఇప్పుడు మ్మ్...
ప్రేమ కోసం ఏకంగా తాజ్ మహలే కట్టాడు
షాజహాన్ కి పనిలేదా అని అనుకున్నాను
ప్రేమ కన్నా లోకంలో గొప్పదేది లేదంటే
చెవిలో పువ్వే పెట్టారనుకున్నాను

ఓ ఓ ఓ అరే ఇంతలో ఏదేదో జరిగిందిరో
ఓ ఓ ఓ ఈ ప్రేమలో నే కూడా తడిసానురో

కన్నులు తెరిచే కలగంటాం అని ప్రేమికులంటుంటే
అయ్యో పాపం పిచ్చేమో అని అనుకున్నాను
కాని ఇప్పుడు మ్మ్
హే పగలే వెన్నెల కాస్తుందంటూ ప్రేమికులంటుంటే
హయ్యో పాపం మతిపోయిందని అనుకున్నాను
కాని ఇప్పుడు మ్మ్

ఓ ప్రేయసి ఊహల్లో లైఫ్ అంతా గడిపేస్తూ
అరచేతికి స్వర్గం అందిందంటే తిట్టుకున్నాను
కాని ఇప్పుడు మ్మ్
గాలిలోన రాతలు రాస్తే మాయ రోగం అనుకున్నాను
మాటి మాటికీ తడబడుతుంటే రారిరిదింకా దిగలేదనుకున్నాను
ఓ ఓ ఓ అది ప్రేమని ఈరోజే తెలిసిందిరో
ఓ ఓ ఓ ఈ ప్రేమలో నే కూడా తడిసానురో

కన్నులు తెరిచే కలగంటాం అని ప్రేమికులంటుంటే
అయ్యో పాపం పిచ్చేమో అని అనుకున్నాను
కాని ఇప్పుడు మ్మ్

ఓ చూపుల్తో మొదలై గుండెల్లో కొలువై
తికమక పెట్టేదొకటుందంటే నమ్మనే లేదు
కాని ఇప్పుడు మ్మ్
నీ కోసం పుట్టీ నీ కోసం పెరిగే
హృదయం ఒకటి ఉంటుందంటే ఒప్పుకోలేదు
కాని ఇప్పుడు మ్మ్
ప్రేమ మైకం అని ఒక లోకం ఉంది అంటే లేదన్నాను
ఇంతకాలం ఈ ఆనందం నేనొక్కడ్నే ఎందుకు మిస్సైయ్యాను

ఓ ఓ ఓ ఈ రోజులా ఏ రోజు అవలేదురో
ఓ ఓ ఓ ఈ ప్రేమలో నే కూడ తడిశానురో

కన్నులు తెరిచే కలగంటాం అని ప్రేమికులంటుంటే
అయ్యో పాపం పిచ్చేమో అని అనుకున్నాను
కాని ఇప్పుడు మ్మ్
హే పగలే వెన్నెల కాస్తుందంటూ ప్రేమికులంటుంటే
హయ్యో పాపం మతిపోయిందని అనుకున్నాను
కాని ఇప్పుడు మ్మ్


SURYAA NEWS, synonym with professional journalism, started basically to serve the Telugu language readers. And apart from that we have our own e-portal domains viz,. https://www.suryaa.com/ and https://epaper.suryaa.com