ట్రెండింగ్
Epaper    English    தமிழ்

'నమ్మకు నమ్మకు ఈ రేయిని' సాంగ్ లిరిక్స్

cinema |  Suryaa Desk  | Published : Thu, Sep 22, 2022, 01:20 PM

సీకటమ్మ సీకటి ముచ్చటైన సీకటి
యెచ్చనైన ఊసులెన్నో రెచ్చగొట్టు సీకటి
నిన్ను నన్ను రమ్మంది కన్నుగొట్టి సీకటి
ముద్దుగా ఇద్దరికే ఒద్దికైన సీకటి

పొద్దుపొడుపే లేని సీకటే ఉండిపోనీ
మన మధ్య రానీక లోకాన్ని నిద్దరోనీ
రాయే రాయే రామసిలక సద్దుకుపోయే సీకటేనకా

నమ్మకు నమ్మకు ఈ రేయిని
కమ్ముకు వచ్చిన ఈ మాయని
నమ్మకు నమ్మకు ఈ రేయిని
కమ్ముకు వచ్చిన ఈ మాయని

కన్నులు మూసి మత్తులోన మెత్తగ తోసి
నీ కన్నులు మూసి మత్తులోన మెత్తగ తోసి
కలలే వలగా విసిరే చీకట్లను
నమ్మకు నమ్మకు ఈ రేయిని
కమ్ముకు వచ్చిన ఈ మాయని

వెన్నెలలోని మసకలలోనే మసులును లోకం అనుకోకు
రవికిరణం కనపడితే తెలియును తేడాలన్నీ

నమ్మకు నమ్మకు
అరే.. నమ్మకు నమ్మకు
నువ్వూ... నమ్మకు నమ్మకు ఈ రేయిని
కమ్ముకు వచ్చిన ఈ మాయని

ఆకాశం తాకే ఏ మేడకైనా ఆధారం లేదా ఈ నేలలో
ఆకాశం తాకే ఏ మేడకైనా ఆధారం లేదా ఈ నేలలో
పుడమిని చూడని కన్ను.. నడపదు ముందుకు నిన్ను
నిరసన చూపకు నువ్వు ఏనాటికీ

పక్కవారి గుండెలనిండా చిక్కనైన వేదన నిండ
పక్కవారి గుండెలనిండా చిక్కనైన వేదన నిండ
ఏ హాయి రాదోయి నీ వైపు మరువకు అది

నమ్మకు నమ్మకు
అరే.. నమ్మకు నమ్మకు
అహా... నమ్మకు నమ్మకు ఈ రేయిని
కమ్ముకు వచ్చిన ఈ మాయని

శీతాకాలంలో ఏ కోయిలైనా.. రాగం తీసేనా ఏకాకిలా
శీతాకాలంలో ఏ కోయిలైనా.. రాగం తీసేనా ఏకాకిలా
మురిసే పువ్వులు లేక విరిసే నవ్వులు లేక
ఎవ్వరికీ చెందని గానం సాగించునా

పదుగురి సౌఖ్యం పండే.. దినమే పండుగ కాదా
పదుగురి సౌఖ్యం పండే.. దినమే పండుగ కాదా
ఆనాడు వాసంత గీతాలు పలుకును కద

మ గసమ గసమ దమద నిదని
మమమ మగస మమమమదమ దదదనిదద నినినిని
సగసని సని దనిదమదమ నిసనిదసని దనిదమపగ

నమ్మకు నమ్మకు
అరె నమ్మకు నమ్మకు
అహా నమ్మకు నమ్మకు ఈ రేయిని
అహ కమ్ముకు వచ్చిన ఈ మాయని

కన్నులు మూసి మత్తులోన మెత్తగ తోసి
నీ కన్నులు మూసి మత్తులోన మెత్తగ తోసి
కలలే వలగా విసిరే చీకట్లను

నమ్మకు నమ్మకు ఈ రేయిని
అరె కమ్ముకు వచ్చిన ఈ మాయని


SURYAA NEWS, synonym with professional journalism, started basically to serve the Telugu language readers. And apart from that we have our own e-portal domains viz,. https://www.suryaa.com/ and https://epaper.suryaa.com