ట్రెండింగ్
Epaper    English    தமிழ்

'చెలియా చెలియా' పాట లిరిక్స్

cinema |  Suryaa Desk  | Published : Thu, Sep 15, 2022, 12:21 PM

పల్లవి:
చెలియా చెలియా తెలుసా కలలే కలలై మిగిలే మదిలో దిగులే రగిలే
సఖియా మనసే అలుసా కలిసే దారే కరువై కనుల నీరే నదులై
ప్రియురాలా కనవా నా ఆవేదన ప్రియమారా వినవా ఈ ఆలాపన
వలపే విషమా వగపే ఫలమా ప్రణయమా
చెలియా చెలియా తెలుసా కలలే కలలై కలలై
సఖియా మనసే అలుసా కలిసే దారే కరువై దారే కరువై

చరణం 1:
మదిలో దిగులే రగిలే కనుల నీరే నదులై
యదలో ఒదిగే యదనే ఎదుటే దాచిందెవరు
ఆశై ఎగసే అలనే మాయం చేసిందెవరు
వినపడుతున్నది నా మదికి చెలి జిలిబిలి పలుకుల గుసగుసలు
కనపడుతున్నవి కన్నులకి నినమొన్నల మెరిసిన ప్రియ లయలు
ఇరువురి యద సడి ముగిసినదా కలవరముల చర బిగిసినదా
చెలియా చెలియా దరి రావా సఖియా సఖియా జత కావా
రెప్పల మాటున ఉప్పెన రేపిన మేఘం ఈ ప్రేమ
చెలియా చెలియా తెలుసా కలలే కలలై మిగిలే మదిలో దిగులే రగిలే
సఖియా మనసే అలుసా కలిసే దారే కరువై కనుల నీరే నదులై

చరణం 2:
గతమే చెరిపేదెవరు దిగులే ఆపేదెవరు
కబురే తెలిపేదెవరు వలపే నిలిపేదెవరు
జననం ఒకటే తెలుసు మరి తన మరణం అన్నది ఎరుగదది
కాదని కత్తులు దూస్తున్నా మమకారం మాత్రం మరువదది
చరితలు తెలిపిన సత్యమిదే అంతిమ విజయం ప్రేమలదే
చెలియా చెలిమే విడువకుమా గెలిచేదొకటే ప్రేమ సుమా
గుండెల గుడిలో ఆరక వెలిగే దీపం ఈ ప్రేమ
చెలియా చెలియా తెలుసా కలలే కలలై మిగిలే మదిలో దిగులే రగిలే
ప్రియురాలా కనవా నా ఆవేదన ప్రియమారా వినవా ఈ ఆలాపన
వలపే విషమా వగపే ఫలమా ప్రణయమా
చెలియా చెలియా తెలుసా కలలే కలలై మిగిలే మదిలో దిగులే రగిలే.. చెలియా


SURYAA NEWS, synonym with professional journalism, started basically to serve the Telugu language readers. And apart from that we have our own e-portal domains viz,. https://www.suryaa.com/ and https://epaper.suryaa.com