ట్రెండింగ్
Epaper    English    தமிழ்

'అరెరే మనసా' సాంగ్ లిరిక్స్

cinema |  Suryaa Desk  | Published : Tue, Sep 13, 2022, 12:36 PM

ఏమన్నావో ఎదతో తెలుసా… ప్రేమనుకోనా మనసా
చూడకముందే వెనకే నడిచే… తోడొకటుంది కలిసా
తెలియదే అడగడం… ఎదురై నువ్వే దొరకడం…
మాయనో ఏమిటో ఏమో… ఓ ఓ

అరెరే మనసా…ఇదంతా నిజమా
ఇకపై మనమే… సగము సగమా, ఆ ఆ
ఏమన్నావో ఎదతో తెలుసా
ప్రేమనుకోనా మనసా

నా బ్రతుకున ఏ రోజో… ఏ పరిచయమవుతున్నా
నేనడిగినదే లేదే… కాదనుకుని పోతున్నా
ఇన్నాళ్ళుగ నా వెనకున్నది… నువ్వేనని తెలియదులే
నూరేళ్ళకు అమ్మగ మారిన… తోడే నువ్వే

ఆ… ఊరంతా మహరాజైనా
నీ ఒళ్ళో పడిపోయాక
దాసుడనైపోయానే… ఏ ఏ

అరెరే మనసా…ఇదంతా నిజమా
ఇకపై మనమే… సగము సగమా, ఆ ఆ

నేనడిగిన రాగాలు… నీ ప్రణయపు మౌనాలు
నీ కూడ సమీరాలు… నే వెతికిన తీరాలు
ఇన్నాళ్ళుగ నా ఉదయానికి… ఎదురైనది శూన్యములే
తొలిసారిగ నీ ముఖమన్నది… నా వేకువలే

ఆ ఆ… ప్రాణాలే అరచేతుల్లో
పెట్టిస్తూ నా ఊపిరితో
సంతకమే చేస్తున్నా
అరెరే మనసా…ఇదంతా నిజమా
ఇకపై మనమే… సగము సగమా, ఆ ఆ

అరెరే మనసా… (అరెరే మనసా)
ఇదంతా నిజమా… ఇకపై మనమే
సగము సగమా…
అరెరే మనసా… ఇదంతా నిజమా
ఇకపై మనమే… సగము సగమా


SURYAA NEWS, synonym with professional journalism, started basically to serve the Telugu language readers. And apart from that we have our own e-portal domains viz,. https://www.suryaa.com/ and https://epaper.suryaa.com