ట్రెండింగ్
Epaper    English    தமிழ்

'నా కనులే కననీ' సాంగ్ లిరిక్స్

cinema |  Suryaa Desk  | Published : Tue, Sep 06, 2022, 03:48 PM

నా కనులే కననీ
ఆ కలనే కలిసా
నీ వలనే బహుశా...ఈ వరసా
నా ఎదలో నలిగే
ఓ ప్రశ్నే అడిగా
నే వెతికే స్నేహం...నీ మనసా
ఒడ్డు చేరలేని ఈ అలే
దాటుతోంది సాగరాలనే
ఒక్క గుండె ఇంక చాలదే
కమ్ముకుంటె ఈ అల్లరే

ఐ వనా ఫ్లె ఐ వనా ఫ్లె
నీ సగమై సగమై
నా నిజమే ఎదురై పిలిచినదా
లవ్ ఫీలింగ్ ఇట్ ఇన్ సైడ్
ఈ వెలుగే వరమై
ఏ కథలో విననీ భావమిదా

ఊహల్కే సరిహద్దులు లేవని ఈ క్షనమే తెలిశే
అందుకనే చూపుల వంతెనపై హృదయం పరుగిడెనే
వెన్నెల కన్న చల్లని సెగతో feeling this moment sway
నీ వేకువలో వెచ్చని ఊహై i'll melt youe heart away
ఒక ప్రాణం అది నీదవనీ
girl your smile నా జగమవనీ

నా కనులే కననీ
ఆ కలనే కలిసా
నీ వలనే బహుశా...ఈ వరసా
ఐ వనా ఫ్లె ఐ వనా ఫ్లె
నీ సగమై సగమై
నా నిజమే ఎదురై పిలిచినదా

baby lemme kiss you caress you
hold you tight my baby bhoo
never let you go away from me
cozi got issues well i miss you
but i still i love the way
you lookin in my eyes and say
those diamonds and the buzz don't matter
to you bae one love one life one wife and that's it
true love from the heart trust you

వెతికానునే నన్ను నీ లోకంలో
నడిచా నీడై ప్రతి అడుగు నీతో
నీ తలపు విడిచే నిమిషమిక నాకెదురుపడదే
అరెరే చిలిపి మదికే తెలిశనిక నా కలల బరువే

ఐ వనా ఫ్లె ఐ వనా ఫ్లె
నీ సగమై సగమై
నా నిజమే ఎదురై పిలిచినదా
లవ్ ఫీలింగ్ ఇట్ ఇన్ సైడ్
ఈ వెలుగే వరమై
ఏ కథలో విననీ భావమిదా
ఐ వనా ఫ్లె ఐ వనా ఫ్లె
నీ సగమై సగమై
నా నిజమే ఎదురై పిలిచినదా
లవ్ ఫీలింగ్ ఇట్ ఇన్ సైడ్
ఈ వెలుగే వరమై
ఏ కథలో విననీ భావమిదా


SURYAA NEWS, synonym with professional journalism, started basically to serve the Telugu language readers. And apart from that we have our own e-portal domains viz,. https://www.suryaa.com/ and https://epaper.suryaa.com